Riskien arviointi vapaaehtoistyössä

HINTA: VAPAA
TREFFI none
TEKIJÄ Suvi-Tuuli Porkka / Tapio Myllymaa
ISBN 9789525513387
TIEDOSTON KOKO 12,91 MB
MUOTO PDF EPUB TXT MOBI
KIELI SUOMI
novirus

Kirjakuvaus

Tunnistatko työn uhkatekijät ja turvallisuusriskit? Työturvallisuuslaki velvoittaa järjestöjä ja yhteisöjä selvittämään ja arvioimaan myös vapaaehtoistyöntekijöiden työn vaarat. Vapaaehtoisten vastuu, työn määrä ja toimintamuodot ovat lisääntyneet. Riskitietoisuus ja laadun vaatimus ovat kasvaneet. Tämän seikkaperäisen ja selkeän oppaan avulla vapaaehtoistyön riskit voidaan arvioida itsenäisesti, kattavasti ja laajasti. Se soveltuu myös palkkatyötä tekevien riskien kartoittamiseen. Kirjoittajilla on kokemusta riskien arvioinnista sekä vapaaehtois- että ammattityössä.

Tekniset tiedot

Voit lukea tai ladata kirjaa Riskien arviointi vapaaehtoistyössä PDF, ePUB, MOBI muodossa tällä sivustolla.. Hyvä ilmainen kirja Riskien arviointi vapaaehtoistyössä.

...mä opas ohjaa niiden määrittelyssä. Työturvallisuuslaki velvoittaa järjestöjä ja yhteisöjä selvittämään ja arvioimaan myös vapaaehtoistyöntekijöiden työn vaarat. Riskien arviointi on ennakoivaa työsuojelua. Kattavalla ja huolella tehdyllä riskien arvioinnilla saadaan todenmukainen kuva työstä, työtiloista, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista johtuvista, työntekijän terveyttä ja turvallisuutta uhkaavista vaara-tekijöistä. (Porkka & Myllymaa 2007, 11- 28.) Tunnistatko työn uhkatekijät ja turvallisuusriskit? Työturvallisuuslaki velvoittaa järjestöjä ja yhteisöjä selvittämään ja arvioimaan myös ... Riskien arviointi vapaaehtoistyössä • Vapaaehtoistyön riskien arviointi on yhdistyksen lakisääteinen velvollisuus (työturvallisuuslaki 738/2002). Riskien arviointi tehdään aina yhteistyönä niin, että mukana on yhdistyksen päättäjien edustus, kaikki mahdolliset vapaaehtoiset ja tarvittaessa myös eri alojen asiantuntijoita. Vapaae...