"Opintopiste

HINTA: VAPAA
TREFFI 2014
TEKIJÄ Leo Aarnio
ISBN 9789525282474
TIEDOSTON KOKO 7,43 MB
MUOTO PDF EPUB TXT MOBI
KIELI SUOMI
novirus

Kirjakuvaus

Tutkimuksessa selvitetään, mitä "opintopiste" tarkoittaa. Tarkastellaan käsitehistoriaa korkeakoulupoliittisissa ohjausasiakirjoissa ja vertaillaan näissä esiintyviä merkityksenantoja "opintopisteen" käytön todellisuuteen osana korkeakoulujen opetussuunnittelua ja opintojaksojen mitoitusta. Mitä tapahtuu, jos ohjausasiakirjojen merkityksenannot eivät vastaa käytön todellisuutta? Miten semantiikan ero pragmatiikasta voi johtaa korkeakouluohjauksellisiin virhearviointeihin?Näihin kysymyksiin vastattaessa käsitellään muun muassa seuraavia erityisteemoja: Onko opiskelijan opintopistettä kohden käyttämä opiskeluaika 27 tuntia? Kuinka paljon todelliset opintoajat vaihtelevat, ja mistä vaihtelu johtuu? Voiko oppilaitos vaikuttaa opintopisteiden kertymiseen muulla tavoin kuin opintopistekohtaista työmäärää muuttamalla (vähentämällä)? Kuinka paljon opiskelija opiskelee tutkintonsa aikana ja miksi? Onko mittarin ohjausvaikutus oikeudenmukainen, ja onko se koulutuksen kehittämisen kannalta tehokas?Tarkastelun pohjalta johdetaan käytännöllisiä kehitysehdotuksia "opintopisteen" käytölle osana korkeakouluohjausta opintotukijärjestelmästä korkeakoulujen rahoitusmalliin. Miten "opintopistettä" tulisi muuttaa, jotta se toimisi sille asetetuissa käyttötarkoituksissa?

Tekniset tiedot

Voit lukea tai ladata kirjaa "Opintopiste PDF, ePUB, MOBI muodossa tällä sivustolla.. Hyvä ilmainen kirja "Opintopiste.

...vuoden työmäärä on 60 ECTS-yksikköä, ja yksi opintopiste vastaa yhtä ECTS-yksikköä. Euroopan Unionin alueella myös yliopistojen sisäinen pisteytys perustuu laajalti ECTS-yksikköön. Opintoviikon korvasi opintopiste. 60 opintopistettä vastaa yhden vuoden täysipainoista opiskelua tai 1600 tuntia, eli periaatteessa yksi opintoviikko vastaa 1,5 opintopistettä. Käytännössä kertoimina on käytetty lukuja 1,5:n ja 2:n välillä silloin, kun eri mitoituksella olevia opintoja on yhdistetty samaan tutkintoon. Jos opiskelet korkeakoulussa, sinun pitää suorittaa tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään 5 opintopistettä ja jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 ... Ammatillisen peruskoulutuksen uudet tutkinnon perusteet tulivat voimaan viime vuoden elokuussa. Samalla opintoviikot muuttuivat osaamispisteiksi. Ennen ammatillinen ... Yliopistotutkintojen rakenne. Yliopisto-opiskelulle on tyypillistä vapaus suunnitella opintoja itsenäisesti. Yleensä opintoihin sisält...