Sopimus ja kuolinpesän hallinto

HINTA: VAPAA
TREFFI none
TEKIJÄ Antti Kolehmainen
ISBN 9789518553109
TIEDOSTON KOKO 7,91 MB
MUOTO PDF EPUB TXT MOBI
KIELI SUOMI
novirus

Kirjakuvaus

Antti Kolehmainen käsittelee väitöskirjassaan kuolinpesien osakashallinnon synnyttämiä ongelmia. Osakashallinnossa pesän osakkaat voivat täydentää jäämistöoikeudellista sääntelyä keskinäisillä sopimuksilla. Tällöin osakkaille voi kuitenkin jäädä epäselväksi, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia heillä on ja kuka saa tehdä päätöksiä pesän puolesta. Teos antaa vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.Jäämistöhallintoa koskevista sopimuksista aiheutuvat ongelmat eivät aina jää vain pesän sisäisiksi. Osakkaat voivat sopia, että vain joku heistä edustaa kuolinpesää tehtäessä sopimuksia ulkopuolisten kanssa. Näissä tilanteissa voi jäädä tulkinnanvaraiseksi, onko pesän puolesta toimineella osakkaalla lopulta ollut oikeus edustaa kuolinpesää ja saako hänen kanssaan asioinut ulkopuolinen suojaa muiden osakkaiden vaatimuksilta. Osakkaiden tekemät sopimukset saattavat aiheuttaa ongelmia esimerkiksi pesänselvittäjän ja pesänjakajan toimivallan kannalta.Varsinaisten sopimusten lisäksi Kolehmainen tarkastelee työssään myös sopimuksen kaltaisia tilanteita, joissa osapuolten toiminta synnyttää oikeuksia ja velvollisuuksia.Jäämistöhallintoa koskevia sopimuksia ei ole Suomessa aiemmin käsitelty systemaattisesti. Teos on tarpeellinen kaikille, jotka joutuvat tekemisiin kuolinpesän päätöksentekoa koskevien kysymysten kanssa. Kirjasta on hyötyä muun muassa asianajajille, tuomareille, holhousviranomaisille ja kuolinpesien osakkaille.

Tekniset tiedot

Voit lukea tai ladata kirjaa Sopimus ja kuolinpesän hallinto PDF, ePUB, MOBI muodossa tällä sivustolla.. Hyvä ilmainen kirja Sopimus ja kuolinpesän hallinto.

...puhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 » Yleensä kuolinpesän hallinto päättyy kun pesä on selvitetty, lainvoimainen perinnönjako suoritettu ja omaisuus luovutettu perillisille. Osakashallinnon pitkittyessä ja osakkaiden keskinäisen yhteistoiminnan lisääntyessä myös velvoiteoikeudellisen säännöstön merkitys yhteishallinnon normittajana kasvaa. Kuolinpesän osakkaiden väliset suhteet ovat dynaamisia, heidän oikeutensa ja velvollisuutensa elävät yhteishallinnon aikana erilaisten velvoiteoikeudellisten oikeusinstituuttien johdosta. 5.6. Lakimiehen antaman alustavan vastauksen jälkeen voit itse olla yhteydessä lakimieheen ja tehdä halutessasi erillisen toimeksiantosuhteen hänen kanssaan. Tällöin sopimus syntyy aina lakimiehen ja sinun välille, eikä Palvelu tai MINILEX Oy ole missään tilanteessa sopimusosapuolena tai vastuussa mainittua sopimussuhdetta koskien. 5.7. Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa-kokoelma sisältää kotimaisia ja eurooppalaisia tuomioistuinrat...