Työpaikan lait 2019

HINTA: VAPAA
TREFFI 2018
TEKIJÄ none
ISBN 9789522464828
TIEDOSTON KOKO 7,20 MB
MUOTO PDF EPUB TXT MOBI
KIELI SUOMI
novirus

Kirjakuvaus

Työnantaja - täytä velvollisuutesi helposti!Nähtävänäpitovelvoitteen täyttämisen lisäksi kirja toimii myös kätevänä hakuteoksena kaikille työsuhdeasioiden parissa toimiville. Säädökset on ryhmitelty teoksessa aihealueiden mukaisesti, ja tarvittavat säädökset löytyvät kätevästi.Työpaikan lait 2019 -teoksessa on mm. seuraavat muutokset:Työsopimuslakiin on lisätty uusi 11:4 §, joka koskee ICT-oleskeluluvan (intra-corporate transfer) ja liikkuvan ICT -oleskeluluvan saaneiden työntekijöiden työsuhteen ehtojen määräytymistä.Työsopimuslain 13:6 §:ään on lisätty oppisopimusta koskeva muutos.Työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismääriä on muutettu.Turvallisuusselvityslakia on muutettu siten, että henkilön luotettavuuden ja painostuksesta vapaan ja riippumattoman tehtävien hoidon varmistamiseksi voidaan selvittää hänen ulkomaansidonnaisuuksiaan aiempaa laajemmin.Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista on kumottu.Lisätty uusi asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta.Työtapaturma- ja ammattitautilakiin on tullut useita muutoksia. Muutoksia on tullut mm. pakollisen vakuutuksen vuosityöansion laskentaan ja vuosittain indeksitarkistettavien etuuksien luetteloon. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeiksi katsotaan myös määräaikainen työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki ja osatyökyvyttömyyseläke.Muutoksia on tullut myös mm. työttömyysturvalakiin ja tietoyhteiskuntakaareen sekä ulosottolakiin ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin.

Tekniset tiedot

Voit lukea tai ladata kirjaa Työpaikan lait 2019 PDF, ePUB, MOBI muodossa tällä sivustolla.. Hyvä ilmainen kirja Työpaikan lait 2019.

... HR:n, luottamushenkilöiden, työsuojeluhenkilöstön ja esimiesten tarpeisiin suunnattu tiivis käsikirja työsuhteesta. Teoksesta löytyy helposti vastaus yksittäiseen ongelmatilanteeseen työpaikalla, ja se on avuksi työsuhteeseen liittyvien lakien soveltamisessa. Työpaikan lait 2019 -kertatilauskirja Kirja sisältää lain mukaan jokaisella työpaikalla nähtävänä pidettävän lainsäädännön ajantasaisena ja aihealueittain ryhmiteltynä. Muistathan, että saat palvelun myös verkkopalveluna tai kestotilauskirjana ! Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2019 on HR:n, luottamushenkilöiden, työsuojeluhenkilöstön ja esimiesten tarpeisiin suunnattu tiivis käsikirja työsuhteesta. Teoksesta löytyy helposti vastaus yksittäiseen ongelmatilanteeseen työpaikalla, ja se on avuksi työsuhteeseen liittyvien lakien soveltamisessa. Työpaikan lakikirja 2019 tarjoaa ajantasaisen ja kattavan tietopaketin työsuhteeseen, työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvistä asioista. Kirjan...