Rytminen tilallisuus

HINTA: VAPAA
TREFFI 2016
TEKIJÄ Elina Lifländer
ISBN 9789526070735
TIEDOSTON KOKO 6,61 MB
MUOTO PDF EPUB TXT MOBI
KIELI SUOMI
novirus

Kirjakuvaus

Esityksen ja kuvataiteen välimaasto - kyseessä on paikaton paikka, jonne tämä skenografian alan tutkimus ja siihen sisältyvät kolme taiteellista teosta sijoittuvat.Tutkimuksen sisältö vastaa 2000-luvun taitteen jälkeisiin kysymyksiin, joita on noussut esille nykyesitysten osallistavassa ja prosessuaalisessa työskentelykulttuurissa. Lähtökohtana toimivat monimuotoiset tilan rytmit, joiden avulla skenografi voi luoda uudenlaisia esityksen valmistamiseen sovellettavia aineettomia ja kommunikatiivisia ilmaisukeinoja. Näitä ilmaisukeinoja ovat esimerkiksi visuaaliset, liikkeelliset, vuorovaikutteiset, äänelliset, luonnolliset ja mielensisäiset rytmit.Nykytanssin, installaation ja esitystaiteen tilallisuus on tämän tutkimuksen näkökulmasta välittömään ympäristöönsä ja osallistujiin reagoivaa kollektiivista toimintaa. Se voi muodostua esimerkiksi kanssakäymisen eleistä, mielenliikkeistä tai kosketuksista ja siirtymistä suhteessa tilaan tai toisiin ihmisiin. Tämänkaltaisten taiteellisten osioiden valmistaminen ja niiden analyysin yhdistäminen filosofian ja kulttuurimaantieteilijöiden näkemyksiin tilan rytmeistä kaupunkiympäristöissä on vaihe vaiheelta muuttunut uudenlaiseksi laajennetun skenografian menetelmäksi - rytmiseksi tilallisuudeksi.

Tekniset tiedot

Voit lukea tai ladata kirjaa Rytminen tilallisuus PDF, ePUB, MOBI muodossa tällä sivustolla.. Hyvä ilmainen kirja Rytminen tilallisuus.

...ja kuvataiteen välimaasto - kyseessä on paikaton paikka, jonne tämä skenografian alan tutkimus ja siihen sisältyvät kolme taiteellista teosta sijoittuvat. Esityksen ja kuvataiteen välimaasto - kyseessä on paikaton paikka, jonne tämä skenografian alan tutkimus ja siihen sisältyvät kolme taiteellista teosta ... 8 RYTMINEN TILALLISUUS Kiitokset Arvostava kiitos kuuluu tutkimukseni ohjaajalle professori Liisa Ikoselle, joka on pitkä-jänteisesti, terävästi ja asiantuntevasti kommentoinut ja käynyt tutkimuksellista dialogia kanssani ja seurannut taiteellista työskentelyäni jo ennen tämän tutkimuksen aloittamis-ta. Tervetuloa Mauri Kunnas kirjakerhon sivuille! Kirjakerhon ja Suomalaisen Kirjakaupan yhteistyö tiivistyy. Mauri Kunnas kirjakerhon kerhosivut löytyvät jatkossa ... Rytminen tilallisuus laajennetun skenografian ilmaisukeinona Title: Rytminen tilallisuus laajennetun skenografian ilmaisukeinona Rhythmic spatiality as a means of ... Nykytanssin, installaation ja...