Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

HINTA: VAPAA
TREFFI 2015
TEKIJÄ Leena Mattila / Päivi Rauramo
ISBN 9789518105551
TIEDOSTON KOKO 10,48 MB
MUOTO PDF EPUB TXT MOBI
KIELI SUOMI
novirus

Kirjakuvaus

Työpaikalla toteutettavalla työkyvyn hallinnalla, seurannalla ja varhaisella tuella tarkoitetaan työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhdessä kirjallisesti sopimia työpaikan tarpeisiin perustuvia käytäntöjä, joiden avulla huolehditaan työntekijöiden työkyvyn edistämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisemisestä läpi työuran. Työkyvyn varhaiseen tukeen liittyvät toimintaperiaatteet ovat työsuojelun yhteistoiminnan keskeistä sisältöä. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa työpaikkoja työkyvyn varhaisen tuen toimintamallin luomisessa ja käyttöönotossa. Tavoitteena on, että työkyvyn mahdollinen heikentyminen havaitaan ja tukitoimenpiteet suunnitellaan mahdollisimman varhain.

Tekniset tiedot

Voit lukea tai ladata kirjaa Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki PDF, ePUB, MOBI muodossa tällä sivustolla.. Hyvä ilmainen kirja Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki.

...n tuki Työkykyä edistäviä ja tukevia toimintakäy-täntöjä kutsutaan työkyvyn hallinnaksi. Johdon ja esimiesten on oltava vakuuttu-neita siitä, että työntekijöiden pitkään työssä jatkaminen on työpaikan etu ja, että toimin-nalla parannetaan työhyvinvointia. Henkilös- TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI- TOIMINTAOHJE 1. TAVOITTEET Työkyvyn tuki- toimintamallin tarkoituksena on henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja esimiestyön helpottaminen käsiteltäessä työkykykysymyksiä. Ennakoiva ja varhainen reagoiminen ja puheeksi ottaminen takaavat työntekijöille riittävän ja oikea-aikaisen ... Työkyvyn varhainen tuki tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joilla edistetään työkykyä ja ehkäistään työkyvyn heikkenemistä. Työkyvyn varhainen tuki Mielekäs työ, toimiva työyhteisö ja turvallinen työympäristö mahdollistavat työkyvyn ylläpitämisen. onnistuneeksi tavaksi edistää työkyvyn hallintaa. Osallistuneissa organisaatioissa työkyvyn ...