Metsätyypit

HINTA: VAPAA
TREFFI 2018
TEKIJÄ Juha-Pekka Hotanen / Hannu Nousiainen / Raisa Mäkipää / Antti Reinikainen / Tiina Tonteri
ISBN 9789523380486
TIEDOSTON KOKO 5,8 MB
MUOTO PDF EPUB TXT MOBI
KIELI SUOMI
novirus

Kirjakuvaus

Metsäkasvupaikkoja luokitellaan puuston ja kasvillisuuden avulla. Kirja esittelee metsätyyppiteorian ja metsätyyppijärjestelmän soveltaen tutkimustietoa käytäntöön. Teoksessa pureudutaan myös kasvupaikkatyyppien yleisten metsäkasvilajien esiintymiseen metsikön eri ikävaiheissa sekä eri puulajien metsiköissä. Lehtojen kasvupaikat kuvataan yksityiskohtaisesti.Metsätyyppijärjestelmä on sata vuotta vanha, mutta nopeudessaan ja vaivattomuudessaan yhä toimiva menetelmä metsäkasvupaikkojen biologisen tuotoskyvyn kuvaamiseen aluskasvillisuuden perusteella. Paitsi kasvupaikkojen viljavuuden määrittämiseen metsätaloutta varten, kasvupaikkatyyppejä ja niiden metsätyyppejä käytetään monissa ympäristöalan käytännön toimissa.Kirja sopii oppikirjaksi yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten metsätalouden, biologian ja ympäristöalan opetukseen. Se on erinomainen maastokäsikirja näiden alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Siitä voi olla pitkäaikaista iloa myös muiden luonnonystävien retkillä.

Tekniset tiedot

Voit lukea tai ladata kirjaa Metsätyypit PDF, ePUB, MOBI muodossa tällä sivustolla.. Hyvä ilmainen kirja Metsätyypit.

... tekstien ja kartakkeiden avulla kivennäismaiden kasvupaikkatyypit ja niihin kuuluvat lehto- ja kangasmetsätyypit Suomen eri ... 3.1 Metsän ekosysteemi 3.2 Muistatko termit? 3.3 Metsätyypit 3.4 Lehtimetsä 3.5 Lehtimetsän ja lehdon lajeja 3.6 Mäntymetsiä on kuivilla kankailla 3.7 Mäntymetsän lajeja 3.8 Kuusimetsiä on tuoreilla kankailla 3.9 Kuusimetsän lajeja 3.10 Suomen metsätyypit 3.11 Sekametsä 3.12 Puistoja ja kaupunkimetsiä Teksti perustuu J. Lehdon (1964) kirjaan "Käytännön metsätyypit" (Kirjayhtymä, Helsinki) ja J. Kuusipalon (1996) kirjaan "Suomen metsätyypit" (Kirjayhtymä, Rauma). Viimemainittuun nojaava laajempi esitys metsätyypeistä on on prof. Juha Tuomen käsialaa. Metsätyyppien tunnuskasvien kuvia voi etsiä esim. Metsätyypit : Pihapiirit tärkeitä elinympäristöjä: Tuore kangasmetsä Metsätyypit - kasvupaikkaopas Opas esittelee metsätyyppiteorian ja metsätyyppijärjestelmän käytännössä. Juha-Pekka Hotanen , Hannu Nousiainen , Raisa Mä...