Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus

HINTA: VAPAA
TREFFI 2016
TEKIJÄ none
ISBN 9789523027176
TIEDOSTON KOKO 9,74 MB
MUOTO PDF EPUB TXT MOBI
KIELI SUOMI
novirus

Kirjakuvaus

Terveyden edistäminen on yksi terveyspolitiikan tärkeistä lähtökohdista. Käsitys terveyden edistämisestä jää kuitenkin vajaaksi, jos sitä ei tarkastella suhteessa terveydelliseen eriarvoisuuteen. Tässä kirjassa aihetta lähestytään aiempia teoksia laajemmin myös tästä näkökulmasta ja esitetään mahdollisuuksia vaikuttaa terveyseroihin eri tavoin sen sijaan, että tyydyttäisiin vain dokumentoimaan niitä. Teoksessa esitellään aluksi terveyden edistämisen käsitteitä ja toimintaperiaatteita. Samalla kuvataan olemassa olevia tapoja, keinoja ja ratkaisumalleja, joilla tavoitellaan sitä, että kaikki väestöryhmät hyötyisivät terveyden edistämistoimista. Kirjassa esitellään mm. kaikille suunnattuja alkoholi-, liikunta- ja ravitsemuspoliittisia toimia sekä pohditaan ”positiivisen erityiskohtelun” merkitystä palveluissa. Yksilön edellytyksiin edistää terveyttään vaikuttavat mm. terveyden lukutaito ja koherenssin tunne – valmius hyödyntää olemassa olevia voimavaroja. Terveyden edistämisessä tulee jättää tilaa ihmisten omalle aktiivisuudelle ja arvostuksille samalla, kun huomioidaan ne yhteiskunnan rakenteelliset rajoitteet ja reunaehdot, joissa nämä voivat toteutua. Teos soveltuu oppikirjaksi ja lukemistoksi kaikille, jotka haluavat perehtyä terveyttä edistävään terveyspolitiikkaan erityisesti terveyserojen kaventamisen näkökulmasta.

Tekniset tiedot

Voit lukea tai ladata kirjaa Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus PDF, ePUB, MOBI muodossa tällä sivustolla.. Hyvä ilmainen kirja Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus.

...edistämisen käsitteitä ja toimintaperiaatteita. Samalla kuvataan olemassa olevia tapoja, keinoja ja ratkaisumalleja, joilla tavoitellaan sitä, että kaikki väestöryhmät hyötyisivät terveyden edistämistoimista. Yksilön edellytyksiin edistää terveyttään vaikuttavat mm. terveyden lukutaito ja koherenssin tunne - valmius hyödyntää olemassa olevia voimavaroja. Terveyden edistämisessä tulee jättää tilaa ihmisten omalle aktiivisuudelle ja arvostuksille samalla, kun huomioidaan ne yhteiskunnan rakenteelliset rajoitteet ja reunaehdot, joissa nämä voivat toteutua. Suomalaisten yleinen hyvinvoinnin ja terveyden taso on jatkuvasti kohentunut, mutta hyvinvoinnin ja terveyden jakautuminen väestössä on yhä eriarvoisempaa. Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisten ryhmien välillä lähes kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden alueilla. Etsi tilastotietoa terveyseroista ja eriarvoisuudesta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on pitkäjänteistä työtä, ja muutokset väestön...